30 października 2020

Wyniki oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe

Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”. Wyniki oceny wniosków do pobrania TUTAJ.
2 października 2020

Nowe przepisy resortu finansów dla części organizacji pozarządowych

W epidemii nie wszystkie NGO-sy muszą zatwierdzać sprawozdanie. Opublikowano rozporządzenie Resort finansów przygotował przepisy, które pozwalają grupie podmiotów poczekać jeszcze z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. W grupie […]
2 października 2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”. Podmiotem uprawnionym do ubiegania […]
28 września 2020

Na jakie cyberzagrożenia jest narażona organizacja? Zadbaj o bezpieczeństwo cyfrowe

Przeniesienie ciężaru z pracy biurowej na zdalną w wyniku pandemii wiąże się ze zmianami w systemach IT. Kiedy spotkania odbywają się wirtualnie, a praca często wymaga […]
23 września 2020

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: wrzesień 2020

Lp. Nazwa konkursu Termin złożenia wniosku Maksymalna kwota dofinansowania Rodzaj zadań/obszar(y) wsparcia Podmiot ogłaszający/grantodawca Link do konkursu 1. Konkurs „Inicjator PoMocy” do 30 września 2020 r. […]
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy