15 lutego 2017

Organizacjo, pamiętaj o złożeniu CIT-8 do 31 marca!

Złożenie deklaracji podatkowej CIT-8 w urzędzie skarbowym do 31 marca każdego roku to obowiązek wszystkich fundacji, stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, nawet jeśli np. utrzymują się […]
14 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz […]
14 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz […]
14 lutego 2017

Fundusze Europejskie na integrację społeczną – Wierzymy w ludzi

Czy przedsiębiorstwa społeczne, których głównym celem wcale nie jest generowanie jak największego zysku, mają właściwie sens? Otóż mają, i to ogromny. Zatrudnionym w nim ludziom przywracają wiarę w siebie i własne możliwości. Pomagają im podnieść się po upadku i pójść dalej. O tym jaki jest potencjał ekonomii społecznej w naszym kraju rozmawiamy z Przemysławem Piechockim, prezesem zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
7 lutego 2017

Fundusze Europejskie na integrację społeczną – Pomocna dłoń EFS

Zrobienie zakupów czy przygotowanie i podanie posiłku, na pozór błahe czynności, dla niektórych niewykonalne. To między innymi tym osobom, dotkniętym przez los, pomaga Europejski Fundusz Społeczny. W regionach mogą liczyć na pomóc, która ma poprawić ich trudną sytuację życiową ograniczającą ich codzienne, samodzielne funkcjonowanie.
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy