25 października 2018

Zaproszenie na szkolenie z zakresu Księgowość w Podmiotach Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza osoby, które: są członkami stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zamieszkują/ działają na terenie subregionu jeleniogórskiego (powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, jaworski, […]
25 października 2018

Zaproszenie na szkolenie z zakresu Marketing w Internecie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza osoby, które: są członkami stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych zamieszkują/ działają na terenie subregionu jeleniogórskiego (powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, jaworski, […]