23 maja 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Jeżowie Sudeckim

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza: Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje wspierające ekonomię społeczną, z powiatu […]
17 maja 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Jeleniej Górze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza: przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz […]
21 kwietnia 2017

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15, Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, pełniące rolę Lidera oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, […]
11 kwietnia 2017

Polskie organizacje pozarządowe w liczbach

Fundusze Europejskie stawiają na organizacje pozarządowe. W Polsce z roku na rok liczba tych organizacji rośnie. W 2015 r. zarejestrowanych było 17 tys. fundacji i 86 tys. stowarzyszeń. Aktywnie działa ok. 70 tys. podmiotów. 8500 organizacji ma status organizacji pożytku publicznego.
4 kwietnia 2017

FE dla organizacji pozarządowych i budowania partnerstw

Fundusze Europejskie stawiają na organizacje pozarządowe. W Polsce z roku na rok liczba tych organizacji rośnie. W 2015 r. zarejestrowanych było 17 tys. fundacji i 86 tys. stowarzyszeń. Aktywnie działa ok. 70 tys. podmiotów. NGO (z ang. non governmental organisation) w wielu dziedzinach mogą uzyskać dofinansowanie lub uczestniczyć w projekcie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).