24 marca 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lwówku Śląskim zaprasza Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki […]
22 marca 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz […]
9 marca 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego we współpracy Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu zaprasza Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego […]
6 marca 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w LGD Partnerstwie Izerskim

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz […]