24 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotoryi zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu […]
24 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Starostwie Powiatowym Kamienna Góra

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kamiennej Górze zaprasza Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu […]
23 lutego 2017

Rekrutacja do projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0007/15-00, Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, pełniące rolę Lidera oraz […]