21 lutego 2017

Lista osób fizycznych i podmiotów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – aktualizacja

Szanowni Państwo, Z uwagi na błąd edycyjny, przedstawiamy prawidłowe listy osób fizycznych oraz podmiotów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0007/15-00. […]
14 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz […]
14 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz […]