7 lutego 2017

Fundusze Europejskie na integrację społeczną – Pomocna dłoń EFS

Zrobienie zakupów czy przygotowanie i podanie posiłku, na pozór błahe czynności, dla niektórych niewykonalne. To między innymi tym osobom, dotkniętym przez los, pomaga Europejski Fundusz Społeczny. W regionach mogą liczyć na pomóc, która ma poprawić ich trudną sytuację życiową ograniczającą ich codzienne, samodzielne funkcjonowanie.
6 lutego 2017

Rekrutacja do projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0007/15-00, Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, pełniące rolę Lidera oraz […]
3 lutego 2017

Lista osób fizycznych i podmiotów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Szanowni Państwo, Informujemy o zakończeniu procesu oceny kwalifikowalności Kandydatów do udziału w projekcie „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0007/15-00. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami […]
1 lutego 2017

Zmiany w księgowości dla NGO w 2017 roku

Pod koniec roku 2016 znowelizowano ustawę o rachunkowości. To oznacza – po raz kolejny – zmiany dla organizacji pozarządowych w prowadzeniu księgowości. W wyniku poprzednich nowelizacji ustawy o […]
1 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego we współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej, instytucji wspierających ekonomię społeczną, przedsiębiorstw społecznych […]
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy