14 lutego 2017

Fundusze Europejskie na integrację społeczną – Wierzymy w ludzi

Czy przedsiębiorstwa społeczne, których głównym celem wcale nie jest generowanie jak największego zysku, mają właściwie sens? Otóż mają, i to ogromny. Zatrudnionym w nim ludziom przywracają wiarę w siebie i własne możliwości. Pomagają im podnieść się po upadku i pójść dalej. O tym jaki jest potencjał ekonomii społecznej w naszym kraju rozmawiamy z Przemysławem Piechockim, prezesem zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
7 lutego 2017

Fundusze Europejskie na integrację społeczną – Pomocna dłoń EFS

Zrobienie zakupów czy przygotowanie i podanie posiłku, na pozór błahe czynności, dla niektórych niewykonalne. To między innymi tym osobom, dotkniętym przez los, pomaga Europejski Fundusz Społeczny. W regionach mogą liczyć na pomóc, która ma poprawić ich trudną sytuację życiową ograniczającą ich codzienne, samodzielne funkcjonowanie.
6 lutego 2017

Rekrutacja do projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0007/15-00, Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, pełniące rolę Lidera oraz […]