Spotkanie animacyjne w Lubaniu
30 maja 2017
Bezpłatne szkolenie „ABC społecznego biznesu”
23 lipca 2017

Spotkanie animacyjne w Bolesławcu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
wraz ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu

zaprasza

przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie animacyjne

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy