Spotkanie animacyjne w Jeżowie Sudeckim
30 maja 2017
Spotkanie animacyjne w Szklarskiej Porębie
30 maja 2017

Spotkanie animacyjne w Jaworze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego

zaprasza

Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje wspierające ekonomię społeczną, z powiatu jeleniogórskiego na spotkanie animacyjne

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy