Spotkanie animacyjne w Lubomierzu
12 grudnia 2016
Spotkanie animacyjne w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
1 lutego 2017

Spotkanie animacyjne w Kowarach

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
we współpracy z Referatem Rozwoju Lokalnego UM w Kowarach

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych Podmiotów Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie animacyjne.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy