Zaproszenie na spotkanie animacyjne w LGD Partnerstwie Izerskim
6 marca 2017
Spotkanie animacyjne w Urzędzie Miasta Lubawka
20 marca 2017

Spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
we współpracy Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu

zaprasza

Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje wspierające ekonomię społeczną, z powiatu bolesławieckiego na spotkanie animacyjne

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy