Spotkanie animacyjne w Urzędzie Miasta Jelenia Góra (Copy)
15 lutego 2017
Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi
24 lutego 2017

Spotkanie animacyjne w Starostwie Powiatowym Kamienna Góra

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kamiennej Górze

zaprasza

Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje wspierające ekonomię społeczną z powiatu jeleniogórskiego na spotkanie animacyjne

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy