Animacja 4 godzinna
6 maja 2019
Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach
17 września 2019

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu OWES dla subregionu jeleniogórskiego na lata 2019-2022

więcej informacji – http://bit.ly/2PayDGf

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy