Konferencja „Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku”
7 października 2016
V Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2016
21 października 2016

Spotkanie informacyjne – OWES dla subregionu jeleniogórskiego

WSPARCIE DLA TWOJEJ ORGANIZACJI

Zaproszenie na spotkanie.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
zaprasza na spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących. Wysokość wsparcia na jedno miejsce pracy wynosi:

23 129,28 zł

Więcej szczegółów odnośnie oferty wsparcia przedstawiona zostanie podczas spotkania.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy