Spotkanie animacyjne OWESu dla subregionu jeleniogórskiego
14 listopada 2016
Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych
7 grudnia 2016

Spotkanie informacyjno-doradcze „Ekonomia Społeczna w polityce gmin i powiatów”

Spotkanie dotyczyć będzie budowania współpracy na linii samorząd-podmioty ekonomii społecznej, w ujęciu strategicznym oraz tworzenia lokalnych strategii i programów (w szczególności Lokalnych Programów Rewitalizacji, których przygotowanie jest niezbędne do aplikowania o środki unijne przeznaczone na tereny zdegradowane). Spotkanie obejmuje także problematykę związaną z zawieraniem porozumień i umów partnerskich pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie prowadzić będzie Pan Sławomir Wieteska – wieloletni współpracownik Fundacji „Merkury”, doradca dla podmiotów ekonomii społecznej. Posiada doświadczenie w zakresie promowania ekonomii społecznej, konsultowaniu dokumentów strategicznych oraz wspieraniu współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną. Uczestniczył w Zespole ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy