Spotkanie animacyjne w Starostwie Powiatowym Kamienna Góra
24 lutego 2017
Zaproszenie na spotkanie animacyjne w LGD Partnerstwie Izerskim
6 marca 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotoryi

zaprasza

Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje wspierające ekonomię społeczną z powiatu jeleniogórskiego na spotkanie animacyjne

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy