Lista osób fizycznych i podmiotów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – aktualizacja
21 lutego 2017
Rekrutacja do projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”
23 lutego 2017

Lista osób fizycznych i podmiotów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

Informujemy o zakończeniu procesu oceny kwalifikowalności Kandydatów do udziału w projekcie „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0007/15-00. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Lista osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie – dotyczy Uczestników indywidualnych zainteresowanych utworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym:

l.p. Numer ewidencyjny Kandydata/ osoby fizycznej Łączna liczba uzyskanych punktów Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie
1 OWES-SJ/1/28/N 94 ZAKWALIFIKOWANY
2 OWES-SJ/2/25/N 84 ZAKWALIFIKOWANY
3 OWES-SJ/2/24/N 75 ZAKWALIFIKOWANY
4 OWES-SJ/2/26/N 74 ZAKWALIFIKOWANY
5 OWES-SJ/1/27/N 70 ZAKWALIFIKOWANY

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 690-095-540 lub za pośrednictwem e-mail: pabian@sirr.pl lub owes@sirr.pl.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy