Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: wrzesień 2020
23 września 2020
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”.
2 października 2020

Na jakie cyberzagrożenia jest narażona organizacja? Zadbaj o bezpieczeństwo cyfrowe

Przeniesienie ciężaru z pracy biurowej na zdalną w wyniku pandemii wiąże się ze zmianami w systemach IT. Kiedy spotkania odbywają się wirtualnie, a praca często wymaga korzystania z urządzeń prywatnych i domowych sieci Wi-Fi, pojawiają się nowe zagrożenia, przed którymi trzeba się zabezpieczyć.

Polecamy ten artykuł :

Na jakie cyberzagrożenia jest narażona organizacja? Zadbaj o bezpieczeństwo cyfrowe

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy