Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 „Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”.
2 października 2020
Wyniki oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe
30 października 2020

Nowe przepisy resortu finansów dla części organizacji pozarządowych

W epidemii nie wszystkie NGO-sy muszą zatwierdzać sprawozdanie. Opublikowano rozporządzenie

Resort finansów przygotował przepisy, które pozwalają grupie podmiotów poczekać jeszcze z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. W grupie tej mogą się znaleźć niektóre organizacje pozarządowe. Właśnie opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. 

Więcej szczegółów pod tym linkiem

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy