Równać Szanse – Małe Granty [patronat ngo.pl]
22 kwietnia 2021
Nabór wniosków o udzielenie
bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr VIII/2021
10 czerwca 2021

Obowiązki prawne organizacji pozarządowych w zakresie zapewniania dostępności osobom z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do zapoznania się z  opublikowanym artykułem w Kwartalniku Trzeci Sektor, dotyczącym obowiązków dla podmiotów trzeciego sektora w związku z wprowadzeniem  Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pełen tekst artykułu pod linkiem: https://bit.ly/3yRWhKG

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy