Wrocław Społecznie i Lokalnie – wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy
23 października 2019
Rozpoczęcie rekrutacji w działaniach związanych ze ścieżką finansową
19 lutego 2020

Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego na 2021 rok

Szanowni Państwo,

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2021 rok”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku do zgłaszania do 18 lutego br. swoich propozycji do Programuza mocą formularza dołączonego w załączniku.

Wypełniony załącznik należy przesłać:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@umwd.pl

lub

– drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

  1. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

z dopiskiem na kopercie „ Program współpracy 2021”

 

Po zebraniu wszystkich wniesionych propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2021 rok”, który następnie zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych zgodnie uchwałą nr LII/1872/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz uchwałą Zarządu WD w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2021 rok”.

 

Załączniki

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy