Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Kowarach
22 grudnia 2016
Fundusze Europejskie na integrację społeczną – Trochę inna ekonomia
31 stycznia 2017

Zmiana Regulaminu świadczenia usług OWES dla subregionu jeleniogórskiego

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017r. nowej definicji przedsiębiorstwa społecznego, wskazanej w zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, informujemy o zmianie z dniem 10 stycznia 2017r.:

.doc .pdf Nazwa dokumentu
Regulamin świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego

oraz załączników nr 1.1 i 1.2 do Regulaminu, tj.

.doc .pdf Nazwa dokumentu
Załącznik 1.1 Formularz rekrutacyjny do projektu dla osób fizycznych – Uczestników indywidualnych
Załącznik 1.2 Formularz rekrutacyjny do projektu dla podmiotu i jego przedstawiciela – Uczestnika instytucjonalnego

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Przypominamy Państwu o trwającej rekrutacji do projektu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
tel. 690 095 540
e-mail: owes@sirr.pl lub pabian@sirr.pl

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy