Lista osób fizycznych i podmiotów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
22 lutego 2017
Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Starostwie Powiatowym Kamienna Góra
24 lutego 2017

Rekrutacja do projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0007/15-00, Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, pełniące rolę Lidera oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o trwającej rekrutacji na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających, istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne. Rekrutacja odbiorców wsparcia jest prowadzona w sposób ciągły.

Wszystkie Osoby i Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się Regulaminem świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego oraz wypełnienia i złożenia osobiście lub za pośrednictwem kuriera/ poczty tradycyjnej odpowiednich formularzy rekrutacyjnych (pliki do pobrania tutaj) wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Biuro projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”
ul. Muzealna 9A/2
58-500 Jelenia Góra

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
tel. 690 095 540
e-mail: owes@sirr.pl lub pabian@sirr.pl.

Zachęcamy Państwa do wypełniania dokumentacji elektronicznie.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy