Zaproszenie na spotkanie „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”
5 grudnia 2016
Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Lubomierzu
12 grudnia 2016

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”!

Szanowni Państwo,

W związku z akceptacją przez Instytucję Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego Regulaminu świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego wraz z załącznikami, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15, Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, pełniące rolę Lidera oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego informuje, że rekrutacja do projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”, nr umowy RPDS.09.04.00-02-0007/15-00, na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających, istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwa społeczne, rozpocznie się 23 grudnia 2016 roku i potrwa nie krócej niż do 12 stycznia 2017 roku.

Wszystkie Osoby i Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się Regulaminem świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego oraz wypełnienie i złożenie osobiście lub za pośrednictwem kuriera/ poczty tradycyjnej odpowiednich formularzy rekrutacyjnych (pliki do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Biuro projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”
ul. Muzealna 9A/2
58-500 Jelenia Góra

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
tel. 690 095 540
e-mail: owes@sirr.pl lub pabian@sirr.pl

Zachęcamy Państwa do wypełniania dokumentacji elektronicznie.

 

.doc .pdf Nazwa dokumentu
Regulamin świadczenia usług OWES Jelenia Góra
Załącznik 1.1 Formularz zgłoszeniowy – osoba fizyczna
Załącznik 1.2 Formularz zgłoszeniowy – podmiot
Załącznik 1.3 Karta rozmowy z doradcą
Załącznik 1.4 Karta oceny – osoba fizyczna
Załącznik 1.5 Karta oceny – podmiot
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy