Zaproszenie na cykl animacyjno-szkoleniowy luty 2019
28 stycznia 2019
Zaproszenie seminarium eksperckie – „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna”
15 lipca 2019

Zaproszenie na cykl animacyjno-szkoleniowy marzec 2019

Szanowni Państwo

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
dla subregionu jeleniogórskiego

zaprasza Osoby, które:

 • są zainteresowane, zaangażowane bądź zatrudnione w podmiotach ekonomii społecznej lub  są członkami lub wolontariuszami stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, kół, towarzystw
  w tym Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej itp.
 • zamieszkują/ działają na terenie subregionu jeleniogórskiego (powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski),

na cykl animacyjno-szkoleniowy marzec 2019

 1. Wizyta studyjna ( piątek – sobota) 1-2 marzec 2019 r.  godzina 8:00
 2. Szkolenie z zakresu księgowości –sprawozdanie finansowe za rok 2018 – (poniedziałek) 04 marzec 2019 r. godzina 9:00
 3. Animacja 8 godzinna-organizacja pracy PES –  (wtorek) 05 marzec 2019 r.  godzina 8:00
 4. Szkolenie z zakresu księgowości –sprawozdanie finansowe za rok 2018 – (wtorek) 04 marzec 2019 r. godzina 9:00
 5. Animacja 4 godzinna- Nowy OWES – (piątek)  08 marzec 2019 r. godzina 10:00
 6. Szkolenie z zakresu Informatyki -Dane w chmurze – (wtorek)  12 marzec 2019 r. godzina 9:00
 7. Szkolenie z zakresu Informatyki Dane w chmurze – (czwartek)  14 marzec 2019 godzina 9:00
 8. Animacja 8 godzinna-organizacja pracy PES  – (czwartek)  21 marzec 2019 r.  godzina 8:00
 9. Szkolenie z zakresu Informatyki Dane w chmurze –  (wtorek) 26 marzec 2019 godzina 9:00
 10. Animacja 4 godzinna- Nowy OWES ( piątek)–  29 marzec 2019 r. godzina 10:00

 

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy