Promocja i marketing organizacji non profit – część 2
10 listopada 2016
Zaproszenie na spotkanie animacyjne OWES dla subregionu jeleniogórskiego
14 listopada 2016

Zaproszenie na spotkania organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

OWES dla subregionu jeleniogórskiego zaprasza na spotkania organizowane przez  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej obejmujące tematy związaną z budowaniem i finansowaniem współpracy pomiędzy samorządem a podmiotami ekonomii społecznej. Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i samorządu.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu:

 1. „Ekonomia Społeczna w polityce gmin i powiatów” (spotkanie informacyjno – doradcze)
  Spotkanie dotyczyć będzie budowania współpracy na linii samorząd-podmioty ekonomii społecznej, w ujęciu strategicznym oraz tworzenia lokalnych strategii i programów (w szczególności Lokalnych Programów Rewitalizacji, których przygotowanie jest niezbędne do aplikowania o środki unijne przeznaczone na tereny zdegradowane). Spotkanie obejmuje także problematykę związaną z zawieraniem porozumień i umów partnerskich pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi.

  Spotkanie prowadzić będzie Pan Sławomir Wieteska – wieloletni współpracownik Fundacji „Merkury”, doradca dla podmiotów ekonomii społecznej. Posiada doświadczenie w zakresie promowania ekonomii społecznej, konsultowaniu dokumentów strategicznych oraz wspieraniu współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną. Uczestniczył w Zespole ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej przy Prezesie Rady Ministrów.

  Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
  Termin: 16.11.2016 r. (środa)
  Termin przesyłania zgłoszeń: 14.11.2016 r., godz. 12:00

 2. Wsparcie i finansowanie lokalnych zasobów ekonomii społecznej” (spotkanie doradcze)

  Spotkanie obejmować będzie omówienie różnych źródeł finansowania działań podejmowanych przez samorządy i podmioty ekonomii społecznej, a prowadzących do rozwoju ekonomii społecznej w gminie.

  Źródła finansowania zostaną przedstawione w oparciu o konkursy planowane na lata 2016-2017 obejmujące zarówno finansowanie działań „miękkich”, jak i infrastruktury (program spotkanie doradcze XI 2016 w załączniku)

  Spotkanie prowadzić będzie Witold Izydorczyk – prawnik, specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy.

  Miejsce: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
  Termin: 22.11.2016 r. (wtorek)
  Termin przesyłania zgłoszeń: 18.11.2016 r., godz. 15:00

 

Mogą Państwo wziąć udział w jednym lub obydwu spotkaniach – można złożyć jeden współpracy formularz zaznaczając odpowiednio:

 • spotkanie „Ekonomia Społeczna w polityce gmin i powiatów” to spotkanie informacyjno–doradcze
 • spotkanie „Wsparcie finansowanie lokalnych zasobów ekonomii społecznej” to spotkanie doradcze.

Formularze zgłoszeniowe proszę nadsyłać mailowo (na adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl lub m.lebiecka@dops.wroc.pl) lub faxem 71 770 42 30.

Ogłoszenia o rekrutacji

 

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy