Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Lubaniu (31.05.2017)
30 maja 2017
Bezpłatny cykl szkoleń „Dla siebie, dla innych czyli ekonomia społeczna w praktyce”
2 sierpnia 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Bolesławcu (21.06.2017)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
wraz ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu

zaprasza: przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych

Termin: 21.06.2017
Godzina spotkania: 10:00
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
Prowadzący: Magdalena Pabian
Miejsce: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12
59-700 Bolesławiec

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących.

Plan spotkania:

10:00-10:15 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości
10:15-11:30 Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim – prezentacja OWES.
11:30-11:45 Przerwa kawowa
11:45 Niezależny i stabilny podmiot – czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać? – Pomysł na biznes – panel dyskusyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690-095-540  lub na adres e-mail: pabian@sirr.pl najpóźniej do dnia 20-06-2017.

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy