Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Jeżowie Sudeckim
23 maja 2017
Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Szklarskiej Porębie
30 maja 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Jaworze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego

zaprasza: Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje wspierające ekonomię społeczną, z powiatu jeleniogórskiego

na spotkanie animacyjne

Termin: 29.05.2017
Godzina spotkania: 10:30-14:30
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
Prowadzący: Konrad Sikora
Miejsce: Urząd Miejski w Jaworze, Sala Rajców
Rynek 1
59-400 Jawor

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu.

W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących.

Plan spotkania:

10:30-10:45 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i list obecności
10:45-11:45 Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim – prezentacja OWES
11:45-12:00 Przerwa kawowa
12:00-14:30 Pomysł na biznes – panel dyskusyjny, rozmowy indywidualne

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 608-058-870  lub na adres e-mail: sikora@sirr.pl.

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy