Zrób porządki w organizacji na koniec roku!
13 grudnia 2016
Zmiana Regulaminu świadczenia usług OWES dla subregionu jeleniogórskiego
10 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Kowarach

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
we współpracy z Referatem Rozwoju Lokalnego UM w Kowarach

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych Podmiotów Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie animacyjne.

Termin: 10.01.2017
Godzina spotkania: 10:00-14:00
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
Prowadzący Magdalena Pabian
Miejsce: Urząd Miasta Kowary
bud. B, I piętro, sala nr 24
ul. 1 Maja 1
58-530 Kowary

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących. Wysokość wsparcia na jedno miejsce pracy wynosi 23 129,28 zł.

Plan spotkania:

10:00-10:15 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i list obecności.
10:15-11:15 Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim – prezentacja OWES
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-14:00 Pomysł na biznes – panel dyskusyjny

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690-095-540 lub na adres e-mail: pabian@sirr.pl.

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy