Zawiadomienie o wyborze wykonawcy – ZO/SIRR/OWES/01/2017
27 lutego 2017
Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu
9 marca 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w LGD Partnerstwie Izerskim

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego

zaprasza

przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie animacyjne

Termin: 07.03.2017
Godzina spotkania: 16:30-19:30
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
LGD Partnerstwo Izerskie
Prowadzący: Magdalena Pabian
Miejsce: LGD Partnerstwo Izerskie
Ubocze 300 (sala narad)
59-620 Gryfów Śląski

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących. Wysokość wsparcia na jedno miejsce pracy wynosi 23 129,28 zł.

Plan spotkania:

16:30-16:45 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i list obecności.
16:45-18:00 Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim – prezentacja OWES.
18:00-18:15 Przerwa kawowa
18:15-19:30 Niezależny i stabilny podmiot – czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać? Pomysł na biznes – panel dyskusyjny

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690 095 540 lub na adres e-mail: pabian@sirr.pl.

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy