TERMIN UCIEKA. Sprawdź jak zdobyć certyfikat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej ZAKUP PROSPOŁECZNY!
30 maja 2017
Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Bolesławcu (21.06.2017)
1 czerwca 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Lubaniu (31.05.2017)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego

zaprasza: przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych

Termin: 31.05.2017
Godzina spotkania: 10:00
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
Prowadzący: Magdalena Pabian
Miejsce: Sala Konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju
Galeria Łużycka (TRET), poziom -1
ul. Rynek-Sukiennice 38
59-800 Lubań

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących.

Plan spotkania:

10:00-10:15 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. Wypełnienie niezbędnej dokumentacji oraz wpis na listę obecności.
10:15-11:15 Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim – prezentacja OWES.
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-14:00 Niezależny i stabilny podmiot – czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać? Pomysł na biznes. – panel dyskusyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690-095-540  lub na adres e-mail: pabian@sirr.pl.

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy