Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Urzędzie Miasta Lubawka
20 marca 2017
Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim
24 marca 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego

zaprasza

przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie animacyjne

Termin: 23.03.2017
Godzina spotkania: 13:00-17:00
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
Prowadzący: Magdalena Pabian
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
ul. Podchorążych 15
58-508 Jelenia Góra

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz  dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących. Wysokość wsparcia na jedno miejsce pracy wynosi: 23 129,28 zł.

 

Plan spotkania:

13:00-13:15 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i list obecności.
13:15-14:15 Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim – prezentacja OWES.
14:15-14:30 Przerwa kawowa
od 14:30 Współpraca PUP z podmiotami ekonomii społecznej w danym subregionie – możliwości pozyskania innych funduszy z UP

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690-095-540  lub na adres e-mail: pabian@sirr.pl.

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy