Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Jaworze
23 maja 2017
TERMIN UCIEKA. Sprawdź jak zdobyć certyfikat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej ZAKUP PROSPOŁECZNY!
30 maja 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Szklarskiej Porębie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego

zaprasza: przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych

Termin: 30.05.2017
Godzina spotkania: 10:00-14:00
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
Prowadzący: Magdalena Pabian
Miejsce: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2
58-580 Szklarska Poręba

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących.

Plan spotkania:

10:00-10:15 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i list obecności.
10:15-11:15 Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim – prezentacja OWES.
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-14:00 Współpraca JST z podmiotami ekonomii społecznej w danym subregionie – szanse, zagrożenia, dobre praktyki – z uwzględnieniem stanowisk JST w zakresie możliwości zlecania zadań własnych PS z regionu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690-095-540  lub na adres e-mail: pabian@sirr.pl.

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy