Zaproszenie na konferencję „Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku”
7 października 2016
Prezentacja ze spotkania informacyjnego
14 października 2016

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

WSPARCIE DLA TWOJEJ ORGANIZACJI

Zaproszenie na spotkanie.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
zaprasza na spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących. Wysokość wsparcia na jedno miejsce pracy wynosi:

23 129,28 zł

Więcej szczegółów odnośnie oferty wsparcia przedstawiona zostanie podczas spotkania.

Termin: 13.10.2016
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
dla Subregionu Jeleniogórskiego
Godziny spotkania: 15:00 -16:30
Miejsce: Plac Ratuszowy 58, sala: 15
58-500 Jelenia Góra
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych Podmiotów Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690-095-540 lub o przesłanie formularza zgłoszeniowego [wzór w załączniku] na adres pabian@sirr.pl.
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy