Zaproszenie na cykl animacyjno-szkoleniowy marzec 2019
28 lutego 2019
VIII Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszych dolnośląskich NGO, prowadzących działania na rzecz aktywizacji zawodowej/ aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.
12 sierpnia 2019

Zaproszenie seminarium eksperckie – „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna”

W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza na seminarium eksperckie, które realizowane jest w ramach zadania „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna”.

Termin: 26 lipca 2019 r.

Godz. 10.00 – 13.30

Miejsce: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 95 (sala konferencyjna) 1 piętro, Wrocław

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona: 20 osób

Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa: 22 lipca 2019 r.

 

Kto może wziąć udział w seminarium?

Uczestnikiem może zostać podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. należy do jednej z poniższych kategorii grupy docelowej Projektu tj.
 • przedsiębiorstwa społeczne;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje wspierające ekonomię społeczną;
 • jednostki samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy w/wym. podmiotów;
 • przedstawiciele nauki;
 • podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • publiczne służby zatrudnienia i instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

 

 1. posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem spotkania (tutaj) oraz regulaminem uczestnictwa w projekcie (tutaj). Formularz zgłoszeniowy (tutaj) i oświadczenie uczestnika projektu (tutaj) należy przesłać do organizatora seminarium, tj. Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej i Pani Marty Lebieckiej, e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl. Telefon kontaktowy: 500 156 055.

 

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy