Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach
17 września 2019
V DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI 23.10.2019
15 października 2019

Zaproszenie

W imieniu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie pn. Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej przez osoby prawne a kwestia zamówień publicznych.

 

INFORMACJE PRZEKAZANE PODCZAS SPOTKANIA BĘDĄ POMOCNE W PRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH/ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOTIALNEGO (M.IN. DECYDENTÓW, PRACOWNIKÓW WYDZIAŁÓW SPRAW SPOŁECZNYCYH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH).

 

Termin: 18 października  2019 r. w godz. 10.00 – 13.30

Miejsce: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 95 (sala konferencyjna) 1 piętro, Wrocław

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Termin zgłaszania udziału: 16 października 2019 r. (środa)

 

PROGRAM SPOTKANIA

09.45 – 10.00

Rejestracja/ przywitanie

10.00 – 11.30 Dlaczego osoby prawne (PES, JST) decydują się tworzyć nowe podmioty ekonomii społecznej? Jak się ma do tego realizacja usług użyteczności publicznej? Ścieżka powstania w oparciu o case studies:

* tworzenie PES przez dwie jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Spółdzielni Socjalnej Poznanianka w Poznaniu, Spółdzielni Socjalnej Komunalka w Rzgowie i Spółdzielni Socjalnej Nowe Horyzonty w Pile

* tworzenie PES  przez JST i PES na przykładzie Sompoleńskiej Spółdzielni Socjalnej Nasza Przyszłość i Spółdzielni Socjalnej Od deski do deski z Brudzewa

* tworzenie PES przez dwa podmioty ekonomii społecznej na przykładzie Spółdzielni Socjalnej Blues Hostel z Konina i Konińskiej Spółdzielni Socjalnej Spektrum w Koninie

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 12.30 Delegowanie zadań publicznych przez JST na rzecz PES. Case studies społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, których Wykonawcami są spółdzielnie socjalne działające w województwie wielkopolskim:

* Gmina Brudzew: zamówienie publiczne na utrzymanie zabytkowego parku dworskiego, w tym: pielęgnacja terenów zielonych (park – 2,2535 ha), pielęgnacja w tym bieżąca konserwacja obiektów znajdujących się na terenie parku, m.in. ławek, placu zabaw dla dzieci, koszy na śmieci, boiska

* Gmina Kramsk, GOPS w Kramsku: zamówienie publiczne na realizację usług opiekuńczych na lata 2019-20

* Gmina Rzgów: zamówienie publiczne na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze 2018 r.

12.30 – 12.45 przerwa kawowa

12.45 – 13.30 Korzyści ze współpracy JST z sektorem ES:

* rozwiązywanie problemów społecznych:  Spółdzielnia Socjalna Poznanianka  i jako sposób na rozwiązanie problemu z dłużnikami lokalowymi Miasta Poznania

* budowa lokalnego partnerstwa – Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty jako przykład budowania partnerstwa przez gminy w powiecie pilskim

* odciążenie administracji – Spółdzielnia Socjalna Arka z Gostynia jako przykład spółdzielni socjalnej realizującej usługi opiekuńcze na rzecz JST

* wykorzystanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych zlecanych na rzecz PES na przykładach w województwie wielkopolskim.

 

Osoba do kontaktu w/s zgłoszeń na spotkanie:

Marta Lebiecka, Specjalista ds. doradztwa

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Trzebnicka 42, pokój 306

50 – 230 Wrocław

tel. 0 500 156 050

tel. 0 500 156 055

tel. 0 500 156 066

fax. 71 770 42 20

Program spotkania  PDF.

Pobierz formularz zgłoszeniowy (plik DOCX)
Pobierz regulamin uczestnictwa w projekcie (plik DOCX)
Pobierz oświadczenia osoby delegowanej do udziału w projekcie (plik DOCX)

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy