Wyniki oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe
31 grudnia 2021
Termin dokonania wpisu NGO do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
25 stycznia 2022