Doradztwo

Doradztwo realizowane przez Ośrodek służy rozwojowi ekonomii społecznej poprzez:

  • wsparcie nowopowstających przedsiębiorstw społecznych,
  • wsparcie właściwego funkcjonowania PES.

Usługi doradcze dla nowopowstających przedsiębiorstw społecznych realizowane są przez doradców zawodowych / psychologów i służą analizie kompetencji kandydatów na ścieżkę wsparcia finansowego w ramach projektu pod kątem m.in. posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i pełnionych funkcji oraz ról społecznych, preferowanych ról zawodowych.

Usługi doradcze dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej obejmują:

Doradztwo z zakresu wspierania PES/PS w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego


Doradztwo biznesowe


Doradztwo z zakresu wzmacniania potencjału kadrowego PES/PS


Doradztwo z zakresu wzmacniania potencjału finansowego PES/PS


Doradztwo z zakresu wzmacniania potencjału innowacyjnego PES/PS