Szkolenia

Szkolenia realizowane w ramach OWES służą tworzeniu nowych oraz wzmacnianiu istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, a także tworzeniu miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

Przykładowe możliwe do realizacji zakresy tematyczne to:

  • powoływanie podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem form prawnych,
  • uzyskiwanie statusu przedsiębiorstwa społecznego,
  • prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej w sektorze ekonomii społecznej,
  • zarządzanie,
  • planowanie strategiczne,
  • tworzenie biznesplanów,
  • marketing PES,
  • tworzenie / wdrażanie lokalnych strategii,
  • działania reintegracyjne,
  • świadczenie usług społecznych w regionie.

Uczestnicy szkoleń otrzymują: materiały szkoleniowe / dydaktyczne, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, całodniowe wyżywienie (przerwa kawowa, lunch).