Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu pn " OWES dla subregionu jeleniogórskiego"

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż opublikowany został Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze ścieżką finansową projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”. Zgodnie z par. 6 ust. 2 Regulaminu: „2. Rekrutacja Uczestników projektu zainteresowanych ścieżką finansową projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” rozpoczyna się 11 dnia roboczego od dnia opublikowania niniejszego regulaminu, ma charakter ciągły i trwa do 31 października 2020 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na bezzwrotne wsparcie finansowe (dotację) i/ lub wsparcie pomostowe w formie finansowej. W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Biurem projektu. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!

Biuro projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”
ul. Muzealna 9A/2
58-500 Jelenia Góra

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
tel: 781 690 030 tel: 781 690 031 e-mail: owes@sirr.pl

WNIOSKI O DOTACJĘ/WSPARCIE POMOSTOWE:: :