Zmiana załączników nr 1.1 i 1.2 do Regulaminu świadczenia usług OWES dla subregionu jeleniogórskiego
28 lutego 2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – doradztwo biznesowe
12 marca 2018

Bezpłatny cykl szkoleń i spotkań animacyjnych – marzec 2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym, bezpłatnym cyklu szkoleń i spotkań animacyjnych zatytułowanym: „Dla siebie, dla innych czyli ekonomia społeczna w praktyce”.

Do udziału zapraszamy Osoby, które:
  • są pracownikami, członkami lub wolontariuszami stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, w tym spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej,
  • zamieszkują/ działają na terenie subregionu jeleniogórskiego (powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski),
  • oraz wszystkich zainteresowanych, którzy chcą podnieść swoją wiedzę
    o ekonomii społecznej oraz rozwinąć swoje umiejętności liderskie.
Co oferujemy?
  • profesjonalne szkolenia z zakresu społecznego biznesu,
  • możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania podmiotem ekonomii społecznej,
  • możliwość udziału w bezpłatnych wyjazdowych wizytach studyjnych.

Podczas spotkań animacyjnych omówione zostaną również inne formy wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, takie jak:

  • bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w wysokości ok. 23 tys. zł,
  • ogólne i specjalistyczne wsparcie doradcze przez cały czas trwania projektu.
Plan spotkań animacyjnych w m-cu marcu

02-03.03.2018 – wizyta studyjna w Stowarzyszeniu LGD „Qwsi” w Ziębicach

07.03.2018 – „Villa Greta” w Dobkowie, Świerzawa

12.03.2018 – CAS „Podgórze” w Podgórzynie

14.03.2018 – „Villa Greta” w Dobkowie, Świerzawa

21.03.2018 – „Villa Greta” w Dobkowie, Świerzawa

21.03.2018 – Świetlica Wiejska w Spytkowie

23-24.03.2018 – wizyta studyjna w Stowarzyszeniu LGD „Qwsi” w Ziębicach

Plan szkoleń w m-cu marcu

01.03.2018 – Świetlica Wiejska w Spytkowie, szkolenie z zakresu księgowości i sprawozdawczości w PES – część podstawowa
15.03.2018 – Świetlica Wiejska w Spytkowie, szkolenie z zakresu marketingu w social media – część podstawowa
19.03.2018 – CAS „Podgórze” w Podgórzynie, szkolenie z zakresu marketingu w social media – część podstawowa
26.03.2018 – Świetlica Wiejska w Spytkowie, szkolenie z zakresu marketingu w social media – część zaawansowana

 

Osoby zainteresowane udziałem w danym szkoleniu lub spotkaniu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Magdalena Pabian – doradca kluczowy / animator
kom. 690 095 540
pabian@sirr.pl

Małgorzata Jodko-Narkiewicz – doradca kluczowy / animator
kom. 726 342 202
jodko-narkiewicz@sirr.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Projekt „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy