Nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr VII/2021
8 marca 2021
Jak zarządzać promocją NGO i skąd brać na nią pieniądze?
16 kwietnia 2021

Informacja o przedłużeniu naboru wniosków nr VII/2021

Informujemy że nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr VII/2021, ogłoszony 8 marca 2021 r., z uwagi na panujący stan epidemii COViD, zostaje przedłużony do 29 marca 2021 r. do godz. 16.00.

Poprawnie wypełniony i podpisany Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu w formie papierowej do Biura projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”:

58-500 Jelenia Góra, ul. Muzealna 9a/2
Biuro czynne jest w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Z uwagi na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze stanem epidemii, prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem projektu i informację o możliwym terminie osobistego złożenia dokumentacji.

Wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia w związku z naborem nr VII/2021 znajdują się na stronie www.owes.sirr.pl  w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z kadrą projektu pod numerem 690 095 540 lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres owes@sirr.pl.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy