Nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr X/2021
14 września 2021
Nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego nr V/2021
25 listopada 2021

LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I POMOSTOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr X/ 2021 w projekcie „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”:

Protokól_KOW_na-www

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy