Działania pomocowe skierowane do uchodźców wojennych z Ukrainy.
7 marca 2022
Nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego nr VII/2022
25 maja 2022

Nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr II/2022

NABÓR WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONY DO 13 MAJA 2022 DO GODZINY 16:00

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 29 kwietnia 2022 r. rozpoczęty został nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr II/2022. Nabór potrwa do 06.05.2022 r. do godz. 16:00.

Poprawnie wypełniony i podpisany Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu w formie papierowej do Biura projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”:

58-500 Jelenia Góra, ul. Muzealna 9a/2
Biuro czynne jest w godzinach od 8:00 do 16:00.

Z uwagi na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze stanem epidemii, prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem projektu i informację o możliwym terminie osobistego złożenia dokumentacji.

Wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia w związku z naborem nr II/2022 znajdują się na stronie www.owes.sirr.pl  w zakładce „Dokumenty do pobrania”. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z kadrą projektu pod numerem 781 690 031; 781 690 030 lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres owes@sirr.pl.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy