Wyniki rekrutacji uczestników projektu na ścieżkę finansową
20 marca 2020
Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr I/2020
31 marca 2020

Pakiet pomocowy w spłacaniu pożyczek przez podmioty ekonomii społecznej zmagające się z problemami z powodu COVID-19

Podmioty ekonomii społecznej – pożyczkobiorcy EFS – które ze względu na epidemię koronawirusa zmagają się problemami finansowymi, będą mogły wkrótce skorzystać ze specjalnie przygotowanych rozwiązań.

Propozycje opracowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dają możliwość skorzystania z wielu ulg i ułatwień dla pożyczkobiorców, w tym między innymi:

  • wydłużonej karencji w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy, okres (dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
  • tzw. wakacji kredytowych, co oznacza możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
  • dwukrotnego obniżenia oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – dla pożyczek nowych i już zawartych,
  • w przypadku trudnej sytuacji finansowej wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju, możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 
  • wydłużenia okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (tj. o 6 miesięcy, przy czym dotyczy to zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020),
  • możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek, zarówno na start jak i pożyczki rozwojowej – maksymalnie o okres do 12 miesięcy.

Wnioski od pożyczkobiorców w tej sprawie powinny być kierowane bezpośrednio do pośredników finansowych, z którymi są zawarte umowy pożyczki.

Pożyczkobiorca musi uzasadnić, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości.

Nowe rozwiązania dotyczą pożyczkobiorców w Działaniu 2.9 PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz – w pewnym zakresie – pożyczkobiorców w Działaniu 1.4 PO Kapitał Ludzki. Szczegółowe informacje będą dostępne u pośredników finansowych.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy