Oferta organizacji powinna być odpowiedzią na ogłoszenie o konkursie
16 kwietnia 2021
Narodowy Spis Powszechny 2021 r.
20 kwietnia 2021

Zaproszenie na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa dolnośląskiego

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, 
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, 
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych, 
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,
oraz partnerami regionalnymi:
• Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych,
• Dolnośląska Siecią Partnerstw LGD,
• Dolnośląską Siecią Inkubatorów NGO
• Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego,

ZAPRASZA  przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa dolnośląskiego 

Termin: 28 kwietnia 2021 roku (środa) w godzinach 17:00-20:00 
forma online na platformie ZOOM


Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu poprzez formularz, który znajduje się pod adresem: https://forms.gle/RHhb5VwzMcSwizQP9   
do dnia 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) do godziny 23:59.
Link dostępu do wydarzenia prześlemy Państwu drogą mailową dzień przed spotkaniem (27 kwietnia 2021 r.) 

Program spotkania: 
1. Powitanie i otwarcie spotkania
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS
– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
– Maria Mika, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
– Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD
– Waldemar Weihs, Przewodniczący Dolnośląskiej RDPP

2. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań. 
Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.
Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej 
– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS, Prezes Zarządu OZRSS, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy 
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej 

3. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
– Arkadiusz Czocher, Prezes Forum Aktywności Lokalnej
– Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy 
– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej 

4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.
– Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

5. Nie takie straszne RODO.
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

Moderator: 
– Waldemar Weihs, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Komunikacji Społecznej

https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/zaproszenie-na-otwarte-spotkanie-z-organizacjami-obywatelskimi-z-wojewodztwa-dolnoslaskiego/
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy