Spotkanie informacyjne – OWES dla subregionu jeleniogórskiego
10 października 2016

Konferencja „Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku”

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ:

  • Jakie funkcje społeczne i ekonomiczne pełnią podmioty ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku?
  • Jaka jest sytuacja dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej?
  • Jak wspierać rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku?
  • Jakie są perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce?

ORGANIZATORZY:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Katedra Socjologii i Polityki Społecznej,
Urząd Statystyczny we Wrocławiu

zapraszają na konferencję „Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku”

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy