Spotkanie animacyjne Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
20 kwietnia 2018
Szkolenie z zakresu ABC Ekonomii Społecznej Hotel Cottonina w Świeradowie Zdroju
20 kwietnia 2018

Szkolenie – Starostwo Powiatowe w Bolesławcu,

Szkolenie z zakresu zagadnień związanych ze zlecaniem do realizacji zadań publicznych w formie powierzenia lub wspierania, ze środków PFRON w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (prawidłowość wypełniania wniosków oraz rozliczania dotacji)

Więcej informacji na stronie

Zaproszenie na animacje i szkolenia – kwiecień

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy