Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r.”
15 czerwca 2021
Nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr IX/2021
13 lipca 2021

Informacja o przedłużeniu naboru wniosków nr VIII/2021

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr VIII/2021, ogłoszony 10 czerwca 2021 r., z uwagi na panujący stan epidemii COViD, zostaje przedłużony do 23 czerwca 2021 r. do godz. 16.00.

Poprawnie wypełniony i podpisany Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu w formie papierowej do Biura projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”:

58-500 Jelenia Góra, ul. Muzealna 9a/2
Biuro czynne jest w godzinach od 8:00 do 16:00.

Z uwagi na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze stanem epidemii, prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem projektu i informację o możliwym terminie osobistego złożenia dokumentacji.

Wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia w związku z naborem nr VIII/2021 znajdują się na stronie www.owes.sirr.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z kadrą projektu pod numerem 781 690 030, 781 690 031 lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres owes@sirr.pl.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy